Miért az ISD?

Nemzetközi pedagógiai program szerint neveljük és oktatjuk a diákokat. Az oktatás színvonala megfelel a legmagasabb nemzetközi elvárásoknak.

Nemzetközi képzés zöld környezetben

Az intézmény Pallag városrészben, természetvédelmi terület közelében kap helyet. Az iskolaépület tökéletesen illeszkedik majd a környezetbe, ugyanakkor megfelel a legújabb környezetvédelmi, biztonsági és építészeti követelményeknek is.

Az egyedülálló helyszín inspirációt nyújt a tanuláshoz. A biztonságos környezet és a tanórán kívüli tevékenységek hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanulók egészséges és boldog diákéletet éljenek.Világszerte elismert, nemzetközi érettségi


Sikeres felkészülés a kiválasztott egyetemre


Nemzetközi érettségi, ami nagyban hozzájárul a sikeres továbbtanuláshoz


Kritikus gondolkodás elsajátítása és fejlesztése


Magabiztos és hatékony kommunikáció több nyelven


Projektalapú tanulás, ami nagyban segíti a szakmai karrier megalapozását


Globális szemlélet és nemzetközi gondolkodásmód


Az új ismeretek folyamatos, egy életen át tartó elsajátítása


Kiegyensúlyozott, etikus és erkölcsös felnőtté válás


A Föld védelmére, egy jobb és élhetőbb világ megteremtésére való motiválás


Kiegyensúlyozott tananyag: többféle nemzetiség, de egy közösség

A Debreceni Nemzetközi Iskola (ISD) az első nemzetközi iskola a régióban. Az ISD a gyerekek és a fiatalok részére széles körű, kiegyensúlyozott tantervet biztosít az alapvető ismeretek megszerzéséhez.

Az óvodai oktatás középpontjában világszerte a játék áll. A gyerekeknek ez a „munkájuk”. A játék lehetővé teszi, hogy a gyerekek felfedezzék érzékeiket, önmagukat, ötleteiket és az őket körülvevő világot. Megközelítésünk vegyesen tartalmazza a szabad (a gyermek által kezdeményezett, illetve választott) és az irányított (egy tanulási célt szem előtt tartva tanár által vezetett) játékokat, azonban mindkettő az aktív közreműködésre és felfedezésre ösztönözni a gyerekeket, akik így tapasztalat útján tanulnak.

Az általános iskolai oktatás középpontjában öt fontos alapelem áll – a tudás, a koncepció, a készségek, a hozzáállás és a cselekedet. A diákoknak mind az öt alapelemet el kell sajátítaniuk a sikeres élethez mind a jelenben, mind pedig a jövőben.

A középiskolai oktatás első részében nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a diákok önálló és konstruktív módon tudjanak megfogalmazni visszajelzéseket mind önmaguknak, mind egymásnak tanulmányaikkal és tapasztalataikkal kapcsolatban. A második rész célja, hogy olyan diákokat neveljen, akik rendkívül széles és alapos tudással rendelkeznek, valamint akik fizikailag, intellektuálisan, érzelmileg és etikailag is fejlettek.

A tanterv hat tantárgycsoportot ölel fel (nyelv és irodalom, idegen nyelv, társadalomtudományok, természettudományok, matematika, művészetek), illetve ehhez tartoznak még a mindenki számára kötelező úgynevezett központi elemek, úgy mint A tudás elmélete, a Sportolás és jótékonyság és A nagy esszé.

A tananyag kiegyensúlyozott oktatási program, ami nemzetközileg elismert középiskolai érettségivel zárul.

Az oktatás nyelve az angol. A különböző nemzetiségű hallgatók kiegészítő angol nyelvi képzésében (English as an Additional Language) részesülnek. Az angol nyelvtudással nem rendelkező diákok is a lehető leggyorsabban tudnak felzárkózni és elkezdeni a tanulást.


Nemzetközi gondolkodású diákok egy jobb és élhetőbb világért

A Debreceni Nemzetközi Iskola a kiváló eredmények elérése mellett az új ismeretek elsajátítására és a folyamatos fejlődésre, az élethosszig tartó tanulásra ösztönözi a diákokat.

A véleményformálás, az ötletelés és a nyílt párbeszédek az iskolai élet kulcsfontosságú elemei. Megtanítjuk a diákokat analizálni és értékelni úgy, hogy tényeken alapuló, felelős döntéseket hozhassanak. Az ötletek megosztására és az információk több nyelven történő, magabiztos átadására ösztönözzük a diákokat, ezzel segítve a hatékony munka és az együttműködési készség kialakulását.

A Debreceni Nemzetközi Iskola felkészíti hallgatóit arra, hogy felelősségteljes állampolgárok legyenek. Olyan közösséget építünk, amely tagjainak önmaguk és a mások iránti tiszteletét gyarapítja, fejleszti az egész gyermeket, a testet és szellemet egyaránt, és törekszik a kiválóságra.

Kapcsolat

Ha bármilyen kérdése van, kérjük forduljon hozzánk bizalommal!

Kapcsolat

Debreceni Nemzetközi Oktatási Központ (DENOK) – International School of Debrecen (ISD)
4002 Debrecen-Pallag, Heltai Gáspár u. 1.
+36 20 404 4822
Az Adatkezelési Szabályzatban foglaltakat elfogadom, személyes adatkezelésemhez a küldés gomb megnyomásával hozzájárulok.

Küldés