Középiskola

Öt évfolyamból álló program 12-16 éves diákonak és egy nemzetközi érettségivel záruló, két évfolyamból álló program 17-18 éves diákoknak.

A 12-16 éves diákok oktatása során az ISD nagy hangsúlyt fektet az általános iskolában megszerezett alapismereteiknek továbbfejlesztésére, illetve, hogy felkészítse a tanulókat a sikeres nemzetközi érettségi vizsgára.

A tanterv spirális szerkezetű, vagyis időszakról időszakra visszatérő témakörök egyre mélyülő megismerésén alapszik.

A diákok az alábbi tantárgy csoportokat tanulják: irodalom és nyelv, idegennyelv, matematika, társadalomtudományok (történelem, gazdasági ismeretek), természettudomány (biológia, kémia és fizika), testnevelés és egészség, valamint design és művészeti oktatás.

Az irodalom és nyelvoktatás az irodalmi elemzés, a kreatív írás, a komplex nyelvtani és a helyesírási készségek fejlesztésére fókuszál. A matematika órák során a diákok a logikus, strukturált gondolkodást és az egyéni vagy csoportos, komplex problémamegoldáshoz szükséges tudást és készségeket szerezhetnek. A társadalomtudomány órákon a tanulók kellő mélységű ismereteket és alkalmazható tudást szereznek a történelemmel, a közgazságtannal és a földrajzzal kapcsolatos helyi és globális kérdésekben. A természettudományi oktatásban az iskola nagy hangsúlyt fektet arra, hogy tárgyi tudás mellett a tanulók gyakorlati, vagyis a kutatásmódszertannal, a kísérletek tervezésével, az adatok értékelésével, a következtetések levonásával kapcsolatos aktív tudása tovább bővüljön.

Az oktatási program lehetőséget biztosít a tanulóknak arra, hogy helyi, nemzeti vagy akár globális jelentőségű kérdéseket vizsgáljanak meg. Mindezek eredménye olyan fiatalok képzése, akik kreatív, kritikus és megfontolt gondolkodókká válnak. A program ösztönzi a 12 - 16 éves diákokat, hogy kapcsolatot teremtsenek a tanulmányaik és a körülöttük lévő világ között, felkészítve őket a további tanulmányaikra és a sikeres életre.

A Debreceni Nemzetközi Iskolában (ISD) a valódi kihívásokkal teli, kiegyensúlyozott oktatási program nemzetközileg elismert középiskolai érettségivel zárul és megalapozza a sikeres egyetemi továbbtanulást mind hazánkban, mind külföldön.

Az utolsó két évben a tanterv hat tantárgycsoportot ölel fel: irodalom és nyelv, idegen nyelv, társadalomtudományok, természettudományok, matematika és művészetek, melyekből a diákok szabadon választhatnak érdeklődési körüknek és továbbtanulási szándékuknak megfelelően. Ezek mellett mindenkinek kötelező a konstruktív és kritikus gondolkodást fejlesztő Tudás Elmélete tárgy felvétele, az önálló kutatáson alapuló és íráskészséget fejlesztő Nagy Esszé megírása, valamint az olyan tevékenységek szervezése és gyakorlása, amelyek diákjaink mentális és fizikai fejlődését, szociális érzékenységét és a közösség iránt érzett felelősségét növelik (Sportolás és jótékonyság).

A diákok ebben a programban három tantárgyat emelt szinten és hármat alapszinten tanulnak. Ezen kurzusok témakörökben különbözhetnek egymástól, de ugyanolyan számonkérési rendszer alapján mérik azokat. Az emelt szintű tantárgyaknál alapvető elvárás az alapos, mélyreható tudás és annak kimagasló alkalmazási képessége is.

Az alapszintű tantárgyak 150 tanórát, míg az emelt szintűek 240 tanórát igényelnek a két év alatt. Ez a program a diákok intellektuális, szociális, érzelmi és fizikai jólétét is fejleszti, ezért az egyetemek világszerte ismerik és elismerik.

Kapcsolat

Ha bármilyen kérdése van, kérjük forduljon hozzánk bizalommal!

Kapcsolat

Debreceni Nemzetközi Oktatási Központ (DENOK) – International School of Debrecen (ISD)
4002 Debrecen-Pallag, Heltai Gáspár u. 1.
+36 20 404 4822
Az Adatkezelési Szabályzatban foglaltakat elfogadom, személyes adatkezelésemhez a küldés gomb megnyomásával hozzájárulok.

Küldés